Moeten dakramen over Politie Keurmerk Veilig Wonen® (PKVW®) beschikken?

Het PKVW® wordt verdeelt in Nieuwbouw & Bestaande bouw. Nieuwbouw zijn nieuwe woningen en nieuwe wijken welke voor het eerst bewoond worden en bestaande bouw zijn de reeds bewoonde bestaande huizen.

Nieuwbouw

Nieuwbouw valt onder het bouwbesluit. In het bouwbesluit staan o.a. de minimale eisen waar een bouwer aan moet voldoen als deze een nieuwe woning bouwt, zoals hoe hoog een woonkamer minimaal moet zijn en dat de woning aangesloten moet worden op nutsvoorzieningen ( gas, water, elektra, etc. ).

Ook staat in dit bouwbesluit dat de eisen aan het hang- en sluitwerk moeten voldoen aan een bepaalde standaard. Deze standaard is bijna het complete Politiekeurmerk Veilig Wonen®. Doordat de eisen van het bouwbesluit en het Politiekeurmerk Veilig Wonen® zeer dicht bij elkaar liggen, vertalen gemeenten de nieuwbouw eisen daarom ook vaak direct in PKVW®.

Wat betekend dit voor de dakramen in een nieuwbouwwoning

De dakramen in een nieuwbouw woning moeten in vrijwel alle gevallen waarbij de dakramen te bereiken zijn via een opklimbare / bereikbare situatie of als deze op de zich op eerste verdieping bevinden beschikken over een PKVW® of een inbraak werend systeem om te voldoen aan de eisen voor het bouwbesluit.

Bestaande Bouw

Bij bestaande bouw wordt er niet getoetst aan de voorwaarden van het bouwbesluit echter gemeenten kunnen bij een bouwvergunning aanvraag als eis stellen dat de dakramen over PVKW® beschikken. De inbraakverzekering kan dit ook eisen in haar voorwaarden of als minimale eis stellen dat de dakramen een bepaalde inbraakwerendheid hebben.

Natuurlijk zijn PKVW® dakramen beter bestand tegen inbraak en voor u als bewoner geen noodzaak maar zeker wel aan te bevelen, immers de meeste huizen beschikken over zeer goede sloten op deuren en ramen in de gevel . Vaak wordt het dakraam vergeten omdat inbraak via het dakraam niet is voor te stellen, maar daar vergist u zich in. Inbraken via een dakraam komen veelvuldig voor omdat inbrekers weten dat dakramen vaak niet inbraak werend zijn (zeker niet als ze open staan) en dus vrij simpel toegankelijk betreden inbrekers de woning zonder braakschade en lopen via de voordeur naar buiten.

Op September 1, 2011